Συχνές ερωτήσεις

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αναφορά στο Ε.Κ.Κ. Ελλάδας;

Οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύτηκαν από επιχείρηση που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Νορβηγία και την Ισλανδία μπορούν να απευθυνθούν και να υποβάλλουν την αναφορά τους στο Ε.Κ.Κ. Ελλάδας

Πώς μπορώ να υποβάλλω την αναφορά μου;

Η αναφορά μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και να υποβληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Συμπληρώνοντας διαδικτυακά την ειδική φόρμα
• Αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομική επιστολή.

Υπάρχει χρέωση για τον χειρισμό των αναφορών

Όχι, οι διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή παρέχονται απολύτως δωρεάν.