Υπηρεσίες Περιαγωγής (Roaming)

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.
Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε, μέσω της διεθνούς περιαγωγής, να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην χώρα σας (π.χ. κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ).

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας στο εξωτερικό, ο πάροχος με τον οποίο έχετε συμβόλαιο στη χώρα σας συνεργάζεται με έναν πάροχο στη χώρα που επισκέπτεστε για να διατηρεί τη σύνδεσή σας. Ωστόσο, ο ανεπαρκής ανταγωνισμός για τους πελάτες υπηρεσιών περιαγωγής, οδήγησε μερικές φορές στη χρέωση υπερβολικών τιμών. Η ΕΕ άρχισε να λαμβάνει μέτρα το 2007, και από τότε οι τιμές μειώθηκαν κατά 80-90%.

Στόχος είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από παράλογες χρεώσεις και συγκεχυμένες συμβάσεις, που δεν έχουν καμία θέση στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Τα υψηλά τέλη αποτελούν επίσης εμπόδιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Το 94% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους περιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών όπως το Facebook, λόγω του υψηλού κόστους της περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με έρευνα που έγινε μεταξύ 28.000 πολιτών και δημοσιεύτηκε το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χάνουν μια αγορά περίπου 300 εκατομμυρίων χρηστών, λόγω των σημερινών στρατηγικών τιμολόγησης, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών. Τη στιγμή που οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, και κυρίως των κινητών δεδομένων, αναπτύσσονται ραγδαία στο εσωτερικό των κρατών μελών, τα τέλη περιαγωγής έχουν επιπτώσεις, όπως:

  • Το 47% των ερωτηθέντων δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ κινητό διαδίκτυο σε άλλη χώρα της ΕΕ.
  • Μόνο 1 στους 10 χρήστες θα έστελνε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον ίδιο τρόπο όπως στη χώρα του.
  • Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των χρηστών απλώς απενεργοποιούν το κινητό τους όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ
  • Εκατομμύρια χρηστών προτιμούν να στέλνουν μηνύματα (SMS) αντί να πραγματοποιούν κλήσεις.

Το καλοκαίρι του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε κανονισμό με σκοπό την περαιτέρω μείωση των χρεώσεων των υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής και την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με τις τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες διεθνούς περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 531/2012).

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός διεθνούς περιαγωγής ισχύει στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και στις χώρες Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία. Στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και το ύψος τους προσδιορίζεται από την κάθε εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ –για να τηλεφωνήσετε, να στείλετε μηνύματα ή να συνδεθείτε στο διαδίκτυο– υπάρχει ένα όριο στην τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η λεγόμενη «ευρωχρέωση» επιβάλλει ανώτατα όρια στη χρέωση αυτών των υπηρεσιών – ώστε να μπει ένα τέλος στις υπερβολικές τιμές.

Τα ανώτατα τέλη (χωρίς ΦΠΑ) για κλήσεις, μηνύματα και χρήση του διαδικτύου (“κατέβασμα” δεδομένων) είναι τα εξής:

1η Ιουλίου 20121η Ιουλίου 20131η Ιουλίου 2014
Εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό)0,29 €0,24 €0,19 €
Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό)0,08 €0,07 €0,05 €
Εξερχόμενα γραπτά μηνύματα (ανά SMS)0,09 €0,08 €0,06 €
Χρήση του διαδικτύου («κατέβασμα» δεδομένων, ανά MB) (Το ανώτατο όριο είναι ανά MB, αλλά η χρέωση γίνεται ανά Kilobyte.)0,70 €0,45 €0,20 €

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες όταν φτάσουν το 80% του οικείου προγράμματος χρήσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό για την περιαγωγή, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές ένα ανώτατο όριο διακοπής, προκειμένου να αποφευχθούν υψηλά τέλη περιαγωγής σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων υπερβαίνει ένα όριο δεδομένων (δηλαδή € 50).

Εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή δεδομένων και τις χαμηλότερες τιμές για τις φωνητικές κλήσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος εάν έχουν οποιαδήποτε προβλήματα ή απορίες σχετικά με τα νέα ανώτατα όρια.

Κάθε καταγγελία πρέπει να απευθύνεται σε φορέα διαμεσολάβησης του τόπου κατοικίας σας, και κάθε τηλεφωνική εταιρεία που δραστηριοποιείται εντός της ΕΕ πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση σε φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς (π.χ. Συνήγορος του Καταναλωτή) ή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρο Καταναλωτή για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών.

Roaming in Europe, cheaper and cheaper

Έγγραφα
Συνδέσεις
Περισσότερα Θέματα | More Topics