Τομείς

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά:

  • Πληροφορίες για τις συμβάσεις
  • Τιμολόγηση και πληρωμές
  • ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)
  • Αποστολή και παράδοση
  • Εγγυήσεις και επιστροφές

Πληροφορίες για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην ΕΕ

Δείτε περισσότερους τομείς

Ταξίδια

Τηλεπικοινωνίες