Τομείς

Τηλεπικοινωνίες

 

Σε όλη την ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Ισχύουν επίσης κανόνες της ΕΕ που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή σας και διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες και οι ιστότοποι χειρίζονται ορθά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Πληροφορίες για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

 

 

Δείτε περισσότερους τομείς

Ταξίδια

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες