Όλες οι αναφορές
Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή το 2023

Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή το 2023

Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή το 2023

Δείτε την Ετήσια Έκθεση του Δικτύου των ΕΚΚ για το 2023.

Annual Report 2022

Ετήσια Έκθεση του ΕΚΚ Ελλάδας για το 2022

Αναφορά πεπραγμένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας για το 2022

Ετήσια Έκθεση του ΕΚΚ Ελλάδας για το 2021

Αναφορά πεπραγμένων του ΕΚΚ Ελλάδας για το 2021

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ)

Ενημερωτικό φυλλάδιο: Τι είναι η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ)

Τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οδηγίες σχετικά με τις κύριες διατάξεις του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και των γενικότερων εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες πτυχές του πλαισίου της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Φίλτρα

κατηγορίες