Τομείς

Ταξίδια

Αντιμετωπίσατε ποτέ πρόβλημα λόγω καθυστερήσεων ή ακυρώσεων; Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο ή λεωφορείο στην ΕΕ έχετε ορισμένα δικαιώματα.

Δικαιώματα επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές

Μάθετε τα δικαιώματά σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για καθυστέρηση πτήσης άνω των δύο (2) ωρών, αναλόγως και της συνολικής διάρκειας της πτήσεις, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε δωρεάν γεύματα και ροφήματα, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. Επίσης, σε δωρεάν διαμονή (εάν κρίνεται αναγκαία), μεταφορά από και προς τον τόπο καταλύματος, καθώς επίσης πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.
 2. Για καθυστέρηση πτήσης τουλάχιστον πέντε (5) ωρών, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβουν το ήμισυ της αξίας του εισιτηρίου τους εντός επτά (7) ημερών, σε συνδυασμό, αν χρειαστεί, με δωρεάν μετάβαση στον αρχικό τόπο αναχώρησης, χωρίς καμία επιβάρυνση και το νωρίτερο δυνατό. Εναλλακτικά, έχουν δικαίωμα προώθησης στον τελικό προορισμό τους δωρεάν και με παρεμφερείς όρους μεταφοράς.
 3. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωσης, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, ως εξής:
  • 250 euros for flights up to 1.500 km.
  • 400 euros for all flights within EU over 1.500 km. or for all flights between 1.500 and 3.500 km.
  • 600 euros for all flights that do not fall in either of the above instances.
  • If the airline offers an alternative flight on similar travel terms, then compensation may be reduced by 50%.
 4. Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης, οι επιβάτες μπορεί να επιλέξουν ανάμεσα:
  • Στην επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους (ολόκληρου ή μόνο του μέρους που δεν χρησιμοποιήθηκε).
  • Στη μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατόν.
  • Στην εκ νέου πραγματοποίηση κράτησης για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής τους (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων).
  • Σε αποζημίωση υπό τους όρους της άρνησης επιβίβασης, εκτός αν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τον αερομεταφορέα.
  • Οι επιβάτες έχουν, επίσης, δικαίωμα σε κατάλληλη φροντίδα (δωρεάν γεύματα και ροφήματα, διαμονή και μεταφορά σε κατάλυμα, πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας).
  • Δεν προβλέπεται αποζημίωση, εάν η ματαίωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες ή αν είχε προηγηθεί σχετική έγκαιρη ενημέρωση, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού 261/2004.
 5. ​​​​​​​Εάν ο αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτες σε θέση κατώτερη από την προβλεπόμενη στο εισιτήριό τους, τότε εντός επτά (7) ημερών τους αποζημιώνει ως εξής:
  • Το 30% της τιμής του εισιτηρίου σε όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.
  • Το 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. (πλην των πτήσεων μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. και των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων) και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.
  • Το 75% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις
 6. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποσκευών, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία, εκτός εάν η φθορά συνδέεται με κατασκευαστικές ατέλειες της αποσκευής. Η αποζημίωση ζητείται με την υποβολή έγγραφου αιτήματος εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των αποσκευών ή εντός είκοσι μίας (21) ημερών, εάν πρόκειται για καθυστερημένη παραλαβή ή απώλεια αποσκευών.
 7. Τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένης κινητικότητας έχουν εξίσου δικαιώματα, όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Οι αερομεταφορείς μπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύονται από άλλα άτομα ή να αρνηθούν, εγγράφως, κράτηση ή επιβίβαση μόνο για λόγους ασφάλειας (για παράδειγμα, εάν η επιβίβαση καθίσταται αδύνατη εξαιτίας του μεγέθους του αεροσκάφους). Τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένης κινητικότητας έχουν δικαίωμα δωρεάν υποστήριξης τόσο στην αναχώρηση και άφιξη του αεροσκάφους όσο και κατά τον χρόνο αναμονής πτήσεων με ανταπόκριση εντός του αεροδρομίου (για παράδειγμα, δωρεάν μεταφορά με αναπηρική πολυθρόνα). Επιβάτες που ενδιαφέρονται να λάβουν υποστήριξη οφείλουν να ενημερώσουν την αεροπορική εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα εγκαίρως (τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης τους).

 


Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών (στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)


Κατεβάστε την εφαρμογή "Τα δικαιώματα των επιβατών" στο κινητό σας

 

 

 

Δείτε περισσότερους τομείς

Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες