Τομείς

Ταξίδια

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, όταν αγοράζετε πακέτο διακοπών ή/και συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, έχετε ως καταναλωτής υψηλού επιπέδου προστασία. . Όταν αγοράζετε πακέτο διακοπών έχετε σαφώς καθορισμένα δικαιώματα, πριν και κατά τη διαδικασία κράτησης, και μέχρι το τέλος των διακοπών σας: π.χ., δικαίωμα σε ενημέρωση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ευθύνη του διοργανωτή για την ορθή παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο σας, καθώς και προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για πακέτα που αγοράζετε από τουριστικό πράκτορα ή ταξιδιωτικό γραφείο, είτε στο διαδίκτυο είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλον έμπορο που λειτουργεί ως διοργανωτής του πακέτου.

Πληροφορίες για τα οργανωμένα ταξίδια

 

 

Δείτε περισσότερους τομείς

Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες