Τομείς

Ταξίδια

Για να εξασφαλίσουν ασφαλή ταξίδια, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Οι κανόνες της ΕΕ λαμβάνουν πλέον υπόψη το καθεστώς σας COVΙD-19, το οποίο αποδεικνύεται από έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Ταξίδια και Covid: Κανόνες για ασφαλή ταξίδια

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερους τομείς

Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες