Τομείς

Ταξίδια

Η αγορά ενός χρονομεριδίου - δηλαδή, του δικαιώματος παραμονής για περισσότερα από ένα διαστήματα, εντός περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους, σε μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες - μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες. Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή σε μακροχρόνιο πρόγραμμα διακοπών, π.χ. εκπτωτικό κλαμπ διακοπών, που δίνει δικαίωμα έκπτωσης στο κατάλυμα, ή άλλα συναφή προνόμια, συχνά σε συνδυασμό με ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες, για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.

Πληροφορίες για τη χρονομεριστική μίσθωση

 

Δείτε περισσότερους τομείς

Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες