Διοίκηση και στελέχωση

Το ΕΚΚ Ελλάδας διοικείται από διευθυντή (director) και στελεχώνεται από νομικούς (legal advisors/case handlers) που χειρίζονται τις υποθέσεις και παρέχουν πληροφόρηση και υποστήριξη στους καταναλωτές, υπεύθυνο επικοινωνίας (communication officer) που επιμελείται των προωθητικών ενεργειών και των κοινωνικών δικτύων του Κέντρου, καθώς και υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης.

Director

Mr Aristotelis Stamoulas

Case handler & administrative support

Mrs Maria Dimitrakopoulou

Legal advisor & case handler

Dr. Evanthia Kardoulia

Case handler

Mrs Eleni Pappa

Legal advisor & case handler

Mrs Eleni Athanasiou

Communication officer & case handler

Mrs Marcia Georgiou