Αποζημίωση καταναλωτών λόγω πτώχευσης της αεροπορικής εταιρείας “Blue Air”

Blue Air

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι η ρουμανική αεροπορική εταιρεία “Blue Air Aviation SA” κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση που ελήφθη στις 21 Μαρτίου 2023, ύστερα από την αποδοχή σχετικής αίτησης που υπέβαλε η εταιρεία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στη Ρουμανία.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας και, στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους καταναλωτές αναμένουν ή επιδιώκουν επιστροφή χρημάτων λόγω ακυρωμένων πτήσεων να εγγραφούν σε κατάλογο πιστωτών. Για να γίνει κάτι τέτοιο, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν αίτηση με την αναγγελία της απαίτησής τους, δηλαδή αίτηση με την οποία να ζητούν την αποδοχή της απαίτησης στο παθητικό πτώχευσης της εταιρείας.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέχρι τις 25 Μαΐου 2023 απευθείας στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βουκουρεστίου (Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, Clădirea Bruxelles, sector 6), αναφέροντας τον αριθμό διαδικασίας: 8307/3/2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Read More

Covid-19 special measures

A UK consumer booked a hotel in Greece for the summer of 2020 (July) using the services of a popular website, but was forced later to cancel his reservation because of emergency measure

Best sustainable practices from all over Europe

Becoming the first climate neutral continent: This is the goal Europe has set itself and wants to ach