Αγαθά και Υπηρεσίες

Δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την αγορά προϊόντων
Στην ΕΕ (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), όταν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται από τις 13 Ιουνίου 2014 και μετά, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, εντός 14 ημερών, από την ηλεκτρονική σας αγορά, καθώς και από αγορές που κάνατε εκτός καταστήματος (π.χ. στο σπίτι σας, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικώς).

Αυτή η “περίοδος χάριτος” λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων σας. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος – έστω κι αν αλλάξατε γνώμη.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε ρητά τον έμπορο για τη σχετική απόφασή σας. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με την προσθήκη μιας γραπτής δήλωσης στα εμπορεύματα που επιστρέφετε ταχυδρομικώς ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα. Ο έμπορος οφείλει να σας διαβιβάσει ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, με το οποίο μπορείτε να τον ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας, αλλά δεν υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε.

Ο έμπορος οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή εάν δεν έχει λάβει πίσω τα εμπορεύματα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά τέλη που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας. Ωστόσο, ο έμπορος μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ζητήσετε ταχεία επίδοση. Εσείς βαρύνεστε με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων στον έμπορο.

Υπογραμμίζεται ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα εμπορεύματα που παραλάβατε προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Το δικαίωμα υπαναχώρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το προϊόν όπως θα το κάνατε σε ένα κατάστημα, και όχι να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα για 14 ημέρες.

Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. την τηλεφόρτωση ή τη διαδικτυακή μετάδοση μουσικής ή βίντεο).

Εξαιρούνται ορισμένα προϊόντα
Η περίοδος “χάριτος” των 14 ημερών δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, για τα εξής:
• αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια καθώς και εισιτήρια συναυλιών και κρατήσεις ξενοδοχείων για συγκεκριμένες ημερομηνίες
• τρόφιμα και ποτά που σας παραδίδονται τακτικά (όπως γαλακτοκομικά προϊόντα από τον γαλατά)
• εμπορεύματα που αγοράζονται κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα είδη (π.χ. κοστούμι ραμμένο στα μέτρα σας)
• σφραγισμένα μέσα καταχώρισης δεδομένων, όπως DVD, τα οποία αποσφραγίσατε μετά την παραλαβή τους.

Εξαιρούνται επίσης οι πωλήσεις από ιδιώτη
Εάν αγοράζετε προϊόντα από ιδιώτη και όχι από εταιρεία, η συναλλαγή δεν καλύπτεται από την ίδια νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Δεν έχετε το δικαίωμα – βάσει του νόμου – να αλλάξετε γνώμη εντός 14 ημερών από την παραγγελία σας.

Όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) μέσω Διαδικτύου, από κατάστημα της περιοχής σας ή από έμπορο του εξωτερικού – η ευρωπαϊκή νομοθεσία σάς προστατεύει έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Οι εταιρείες, όταν διαφημίζουν, πωλούν ή προμηθεύουν προϊόντα, οφείλουν να σας δίνουν επαρκώς ακριβείς πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε πλήρως ενημερωμένοι αν θα αγοράσετε ένα προϊόν. Αν αυτό δεν συμβεί, οι πράξεις τους μπορεί να θεωρηθούν αθέμιτες.

Παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές
Σας παρέχεται προστασία για 2 βασικές κατηγορίες αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:
παραπλανητικές πρακτικές, είτε με πράξη (παροχή ψευδούς πληροφορίας) είτε με παράλειψη (απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας)
επιθετικές πρακτικές, που σκοπό έχουν την άσκηση πίεσης για αγορά προϊόντος/υπηρεσίας.

Μαύρη λίστα: αθέμιτες πρακτικές που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση
1. Διαφήμιση “δόλωμα”
2. Δήθεν “δωρεάν” προσφορές
3. Χειραγώγηση παιδιών
4. Ψευδείς ισχυρισμοί για διάφορες θεραπείες
5. Κεκαλυμμένες διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης
6. Το σύστημα της πυραμίδας
7. Ψευδείς προσφορές βραβείων, δώρων
8. Δήθεν “ειδικά” πλεονεκτήματα
9. Αντικανονική χρήση περιορισμένων προσφορών
10. Επίμονες και ανεπιθύμητες προσφορές

Ηλεκτρονικές αγορές
Από τις 13 Ιουνίου 2014 και μετά, οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο θα υπόκεινται σε ευνοϊκότερους κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι:
• θα παρέχονται βασικές πληροφορίες πριν από τη σύναψη του συμβολαίου,
• δεν θα χρεώνονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα (ή άλλα μέσα),
• η παράδοση θα γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας,
• θα είναι δυνατή η επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων,
• θα πληρώνετε μόνο τα είδη για τα οποία έχετε ρητά συμφωνήσει.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ΕΕ, σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει πριν από την αγορά ορισμένες σαφείς, ακριβείς και κατανοητές βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία.

Πριν από την υπογραφή συμβολαίου με πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πρέπει να σας παρέχονται οι συγκεκριμένες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την επωνυμία και η φυσική διεύθυνση του εμπόρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης κλπ.

Τα συμβόλαια πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικούς όρους.

Έξοδα αποστολής
Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει επίσης να ενημερώνεστε σαφώς για την συνολική τιμή, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και να δηλώνετε σαφώς, π.χ. πατώντας ένα πλήκτρο, ότι γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

Έχετε υπόψη ότι, όπως και για τις αγορές σε καταστήματα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες πρέπει επίσης να παραδίδονται εντός 30 ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία παράδοσης με τον έμπορο.

Πρόσθετο «κρυφό κόστος» – απαγόρευση των προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων
Όταν αγοράζετε ένα αγαθό από έμπορο θα πρέπει να έχετε πάντα τη δυνατότητα να συμφωνήσετε ρητά για κάθε πρόσθετο «κρυφό κόστος», π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση όταν κάνετε κράτηση για πτήση. Είναι παράνομο να προεξοφλούν οι έμποροι τη συμφωνία σας, χρησιμοποιώντας «προεπιλεγμένα» τετραγωνίδια κατά τη διαδικασία της αγοράς.

Επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων
Όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, ή μέσω διαδικτύου, από επαγγελματία έμπορο εγκατεστημένο στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ανεπιθύμητα προϊόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αγοράς σας.

Ψηφιακό περιεχόμενο
Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, π.χ. τηλεφόρτωση ή απευθείας μετάδοση μουσικής ή βίντεο. Πριν από την αγορά, θα πρέπει να ενημερώνεστε επίσης για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα) και για τη λειτουργικότητά του, μεταξύ άλλων κατά πόσον εφαρμόζονται τυχόν γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

Έχετε επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη συμβολαίου για διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο. Ωστόσο, μόλις ξεκινήσετε την τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, δεν μπορείτε πλέον να υπαναχωρήσετε από την αγορά, εφόσον βέβαια ο έμπορος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, ο έμπορος πρέπει να λάβει προηγουμένως ρητή δήλωσή σας ότι συμφωνείτε για την άμεση τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, και ότι αναγνωρίζετε ρητώς πως χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ξεκινήσει η προβολή.

Δωρεάν, διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση)
Όταν αγοράζετε προϊόντα είτε σε κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, δικαιούστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας χωρίς επιπλέον κόστος.

Η 2ετής αυτή εγγύηση είναι μόνο η ελάχιστη που δικαιούστε και ενδεχομένως, η εθνική νομοθεσία της χώρα σας μπορεί να προβλέπει πρόσθετη προστασία. Μην ξεχνάτε ότι κάθε απόκλιση από τους κανόνες της ΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε προς όφελος του καταναλωτή.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει δωρεάν, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει έκπτωση στην τιμή. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ σας δίνεται εξαρχής η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τεσσάρων μέσων προστασίας. Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη ή μερική επιστροφή μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος.

Η διετής περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, πρέπει να ενημερώσετε τον πωλητή για το πρόβλημα εντός δύο μηνών αφότου το ανακαλύψετε, διαφορετικά, μπορεί να χάσετε το δικαίωμά σας για εγγύηση.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, θα πρέπει απλώς να αποδείξετε στον πωλητή ότι αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της διαφήμισης. Αλλά, μετά από έξι μήνες, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να αποδείξετε εσείς οι ίδιοι ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, για παράδειγμα, δείχνοντας ότι το ελάττωμα οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

Η ευθύνη της επανόρθωσης βαρύνει πάντα τον πωλητή, ενώ σε ορισμένες χώρες της ΕΕ δικαιούστε επίσης να ζητήστε αποζημίωση από τον κατασκευαστή.

Συμπληρωματικές εγγυήσεις (εμπορική εγγύηση)
Τα καταστήματα πώλησης ή οι κατασκευαστές συχνά προσφέρουν συμπληρωματική εμπορική εγγύηση η οποία είτε περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος είτε χρεώνεται επιπλέον. Η συμπληρωματική αυτή εγγύηση σάς παρέχει μεγαλύτερη προστασία αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ούτε μειώνει την ελάχιστη διετή εγγύηση την οποία δικαιούστε πάντα.

Παρομοίως, εάν ένα κατάστημα σάς πουλήσει ένα νέο προϊόν φθηνότερα επειδή είναι “χωρίς εγγύηση”, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε κάποια συμπληρωματική προστασία. Εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα της διετούς εγγύησης δωρεάν, για την περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν πληροί τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά.

Μεταχειρισμένα προϊόντα
Τα μεταχειρισμένα προϊόντα που αγοράζετε από έμπορο καλύπτονται επίσης από την ελάχιστη διετή εγγύηση. Ωστόσο, καμιά εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που αγοράζετε από ιδιώτες σε μη επαγγελματική βάση.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, ο αγοραστής και ο πωλητής μπορούν να συμφωνήσουν σε εγγύηση μικρότερη των δύο ετών, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερη του ενός έτους. Αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές τη στιγμή που πραγματοποιείτε την αγορά.

Σχετικά έγγραφα
Περισσότερα Θέματα | More Topics