Ενημερωτικά Έντυπα

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2020/648 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

passenger-rights-icon

Δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνων

passenger-rights-icon

Δικαιώματα των επιβατών πλοίων

passenger-rights-icon

Δικαιώματα των επιβατών τρένων

passenger-rights-icon

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων