Δημοσιεύσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οδηγίες σχετικά με τις κύριες διατάξεις του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και των γενικότερων εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες πτυχές του πλαισίου της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Φίλτρα

κατηγορίες