Επιστροφή ποσού ύψους 787 ευρώ σε καταναλωτή από ξενοδοχειακή επιχείρηση μετά ακύρωση της κράτησής του λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Covid-19 special measures

Καταναλωτής από τη Μ. Βρετανία έκανε κράτηση σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2020 μέσω γνωστής ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο εφαρμογής των τότε ισχυόντων έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καταναλωτής αναγκάστηκε σε ακύρωση της κράτησής του και, ακολούθως, το ξενοδοχείο προχώρησε στην έκδοση πιστωτικού σημειώματος για ποσό ίσο με την αξία της κράτησης. Μέχρι τον χρόνο λήξης της ισχύος του πιστωτικού σημειώματος αυτό δεν είχε χρησιμοποιηθεί και, κατά συνέπεια, ο καταναλωτής  ζήτησε επιστάμενα από τους υπευθύνους του καταλύματος να του πιστωθεί η χρηματική του αξία, όπως είχε δικαίωμα, ωστόσο η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά του.

Ο καταναλωτής στράφηκε, ως εκ τούτου, για βοήθεια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Μ. Βρετανίας, το οποίο παρέπεμψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για τον χειρισμό της.

Κατόπιν της επιτυχούς διαμεσολαβητικής παρέμβασης του ΕΚΚ Ελλάδας στην υπόθεση, η ξενοδοχειακή επιχείρηση συμμορφώθηκε εν τέλει με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και προχώρησε στην πίστωση του ποσού των 787 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή.

Read More

Annual Report 2022

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας το 2022 με μια ματιά

Blue Air

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι η ρουμανική αεροπορική εταιρεία “Blue Air Aviation SA” κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με δικ