Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2022

Βέλτιστες βιώσιμες πρακτικές από όλη την Ευρώπη

Να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος: Αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει η Ευρώπη και θέλει να επιτύχει έως το 2050 με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ιδιαίτερα στην προστασία των καταναλωτών, η φιλοδοξία αντανακλάται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Υπάρχουν όμως και πολυάριθμες εθνικές και τοπικές δράσεις για περισσότερη
περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα. Ορισμένες από αυτές υπερβαίνουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή ακολουθούν ιδιαίτερα καινοτόμες προσεγγίσεις.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων
Καταναλωτή θέτει το προσκήνιο σε αυτές τις βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές από όλη την
ήπειρο.

Στην Ελλάδα, ενθαρρύνεται η ανακύκλωση παλαιών μεγάλων οικιακών συσκευών (πλυντηρίων ρούχων, ψυγείων κ.λπ.), όταν οι καταναλωτές αγοράζουν καινούργιες συσκευές, μέσω της παροχής από τα καταστήματα είτε έκπτωσης στο νέο προϊόν είτε πιστωτικού σημειώματος προς εξαργύρωση σε μελλοντικές αγορές. Επίσης, είναι αρκετά διαδεδομένο το λεγόμενο «πράσινο μάρκετινγκ», που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα, για τα οποία οι εταιρείες επιστρέφουν μέρος των εσόδων τους σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμη, οι προμηθευτές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις αγορές ενέργειας, νερού και τηλεπικοινωνιών προσφέρουν μια μικρή έκπτωση στις μηνιαίες χρεώσεις, εάν οι καταναλωτές επιλέξουν  την έκδοση ηλεκτρονικού αντί έντυπου λογαριασμού.

Για τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Read More

Η φετινή επίσημη ημέρα του διεθνούς εκπτωτικού γεγονότος της Black Friday (24 Νοεμβρίου 2023) πλησιάζει, ακολουθούμενη ευθύς αμέσως από τη Cyber Monday, αν και οι σχετικέ

Annual Report 2022

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας το 2022 με μια ματιά

Blue Air

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι η ρουμανική αεροπορική εταιρεία “Blue Air Aviation SA” κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με δικ