Δικαιώματα επιβατών

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ για θέματα που αφορούν σε κρατήσεις εισιτηρίων, καθυστέρηση δρομολογίων, ακυρώσεις, απώλεια αποσκευών καθώς και τρόπους πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να αναζητήσετε βοήθεια. Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας παρέχει πολλές συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες. Χάρη στην νομοθεσία της ΕΕ, οι επιβάτες μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων, αποζημιώσεις κ.α.

Περισσότερα για τα δικαιώματα των επιβατών

Σχετικά έγγραφα

Οργανωμένα ταξίδια

To οργανωμένο ταξίδι αποτελεί ένα συνδυασμό υπηρεσιών για διακοπές ή ταξίδι που διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση και επιπλέον τουλάχιστον δύο από τις υπηρεσίες σχετικά με τη μεταφορά, τη διαμονή ή άλλες τουριστικές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του πακέτου (για παράδειγμα μαθήματα θαλάσσιου σκι, περιηγήσεις, κα). Η σχετική οδηγία της ΕΕ, σας παρέχει συμβουλές για τα δικαιώματά σας.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 πρότεινε τροποποίηση της οδηγίας περί οργανωμένων ταξιδιών λόγω των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής στην αγορά ταξιδίων.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει νέους κανόνες που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια

Περισσότερα για τα οργανωμένα ταξίδια

Σχετικά έγγραφα

Χρονομεριστική μίσθωση

Χρονομεριστική μίσθωση είναι μια μορφή ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης ακινήτων, που μπορεί να είναι κατάλυμα διακοπών, διαμέρισμα ή βίλα για χρονική περίοδο μίας ή περισσότερων εβδομάδων και η σύμβαση διαρκεί περισσότερο από ένα έτος. Στην οδηγία της ΕΕ περί χρονομεριστικής μίσθωσης προβλέπονται και ορίζονται τα δικαιώματα των ιδιοκτήτων.

Περισσότερα για την χρονομεριστική μίσθωση

Σχετικά έγγραφα
Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ για θέματα που αφορούν σε κρατήσεις εισιτηρίων, καθυστέρηση δρομολογίων, ακυρώσεις, απώλεια αποσκευών καθώς και τρόπους πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να αναζητήσετε βοήθεια. Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας παρέχει πολλές συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες. Χάρη στην νομοθεσία της ΕΕ, οι επιβάτες μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων, αποζημιώσεις κ.α.

Περισσότερα για τα δικαιώματα των επιβατών

Σχετικά έγγραφα
Οργανωμένα ταξίδια

Οργανωμένα ταξίδια

To οργανωμένο ταξίδι αποτελεί ένα συνδυασμό υπηρεσιών για διακοπές ή ταξίδι που διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση και επιπλέον τουλάχιστον δύο από τις υπηρεσίες σχετικά με τη μεταφορά, τη διαμονή ή άλλες τουριστικές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του πακέτου (για παράδειγμα μαθήματα θαλάσσιου σκι, περιηγήσεις, κα). Η σχετική οδηγία της ΕΕ, σας παρέχει συμβουλές για τα δικαιώματά σας.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 πρότεινε τροποποίηση της οδηγίας περί οργανωμένων ταξιδιών λόγω των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής στην αγορά ταξιδίων.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει νέους κανόνες που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια

Περισσότερα για τα οργανωμένα ταξίδια

Σχετικά έγγραφα
Χρονομεριστική μίσθωση

Χρονομεριστική μίσθωση

Χρονομεριστική μίσθωση είναι μια μορφή ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης ακινήτων, που μπορεί να είναι κατάλυμα διακοπών, διαμέρισμα ή βίλα για χρονική περίοδο μίας ή περισσότερων εβδομάδων και η σύμβαση διαρκεί περισσότερο από ένα έτος. Στην οδηγία της ΕΕ περί χρονομεριστικής μίσθωσης προβλέπονται και ορίζονται τα δικαιώματα των ιδιοκτήτων.

Περισσότερα για την χρονομεριστική μίσθωση

Σχετικά έγγραφα
Περισσότερα Θέματα | More Topics