Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (European Consumer Centres Network / ECC-Net) λειτουργεί στα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά (Κανονισμός ΕΕ 2021/690 της 28ης Απριλίου 2021) και με τη συγχρηματοδότηση των εθνικών κυβερνήσεων.

Τελευταία νέα

Για τον Καταναλωτή

Τομείς

Ταξίδια

Τηλεπικοινωνίες

Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ετήσιες Εκθέσεις Δικτύου ΕΚΚ Λοιπές Εκθέσεις